Oppdretterliste

Her er en oversikt over oppdrettere.
OBS! Kontakt oppdretteren direkte hvis du har spørsmål.

Registrer deg som oppdretter her!

Oppdretterlisten utvides fortløpende, de nyeste blir oppført sist.

Bernegården

Innehaver: Britt Marit Halvorsen
Fylke: Østfold (Viken)
Telefon: 91611723
E-post: britt@bernegaarden.com

Litt om oss: Jeg har drevet oppdrett av hund i 50 år. Startet med Sanktbernhard. Fikk min første Sanktbernhard i 1970. Har i dag Buhund og Chihuahua. Har oppdrettet over 300 Ch hunder. Vokste opp med Buhunden Bamse da vi var barn.

Den første Buhunden kom igjen inn i familien på slutten av 1990 tallet. Har alltid vært interessert i dyr og som barn kom jeg hjem med alle dyr jeg fant. Dessverre hadde de alltid eiere. Har også drevet oppdrett av Nors Fjord hest.
https://www.facebook.com/Bernegrden-Norsk-Buhund-102503899

Oppdretters prioriteringer i avl: Vi prioriterer sunne friske individer med godt gemytt . Vi mener at gemyttet er veldig viktig da de fleste av våre valper går som familiehunder.

Vi er opptatt av type, gemytt, eksteriør, helse, og at innavlsprosenten ikke blir for høy.

Oppdretters forventninger av valpekjøper: Vi ønsker at våre valper skal komme til gode familier, der valpen blir en del av sin nye familie. De fleste av våre valper går til trygge gode hjem. Vi syntes det er viktig at våre valpekjøpere fortsetter å jobbe med valpen og deltar på aktiviteter og sosialisering. Vi anbefaler valpe kurs og andre aktiviteter sammen med andre hunder. Det er og viktig at valpekjøper har lest seg opp på rasen før anskaffelse av valp.

Kennel Fjelltroll – Ine Marie Pedersen

Fylke: Trøndelag.
Telefon: +4790808050.
E-post: ine-pedersen@live.com

Litt om oss: Vi er en småbarnsfamilie som elsker å være ute i naturen, og har hunder som representerer akkurat dette. Les mer om oss på http://www.fjelltroll.com

Oppdretters prioriteringer i avl: Vår aller største prioritering er genetisk mangfold, slik at innavlsprosenten i rasen går ned. Vi er også veldig opptatt av å bruke flest mulig hunder i avl, at ingen hunder blir avlsmatadorer. Helse er viktig for oss, gemytt likeså.

På sikt håper vi at rasen blir så tallrik at vi i tillegg kan selektere på egne preferanser vedr feks eksteriør eller bruksegenskaper

Oppdretters forventninger av valpekjøper: Vi stiller krav til HD røntgen og øyelysing av våre valper. Det er også ønskelig at man vil leie ut hannhunden sin i avl, eller ta et kull på tispen sin. Man bør ha satt seg godt inn i rasevalg, og være åpen for veiledning. Nær og god kontakt med som oppdretter er viktig for oss.

Kennel Trønderbu – Ann Kristin Fridtjofsen

Fylke: Trøndelag.
Telefon: +4797101031.
E-post: annfri65@hotmail.com

Litt om oss: Har hatt hund i over 30 år, blanding å renrasede. Har 2 buhundtisper nå,mor og datter. Eldste godkjent ettersøkshund og besøksvenn i Røde Kors, trener blodspor,agility,masse turer.

Oppdretters prioriteringer i avl: Lavest mulig innavlsprosent, friske hunder mentalt/fysisk.

Oppdretters forventninger av valpekjøper: Vite mest mulig om rasen. Legge ned tid på trening/sosialisering av valp og videre. Delta på kurs, bruk hunden aktivt, la hunden være både familiehund, mental og fysisk trening.

Telebamsen kennel – Åse Romtveit

Fylke: Vestfold og Telemark.
Telefon: +4790953867.
E-post: aaromtv@online.no

Litt om oss: Mitt navn er Åse Romtveit,jeg har hatt interesse for hund og og har hatt hund siden 1974. Jeg har hvert oppdretter fra 1987. Jeg har vert innom mange raser, men i dag brenner jeg for å bevare Norsk buhund. Hvordan dette kan gjøres har jeg sterke meninger om.

Oppdretters prioriteringer i avl: Jeg mener vi skal holde lav innavelsprosent.
3,25 % er i øvre grense for meg. Det er heller ikke vanskelig og holde seg under den om en vil og har interesse for avlsarbeid. Unngå matadoravl! D blir raskt matadorer i en så liten rase. 20 valper er maxgrense og klart i overkant mener jeg.

Jeg ønsker at hundene som brukes i avl blir helsesjekket. Øyne og HD er en selvfølge at blir sjekket. I tillegg avler en ikke på hunder med dårlig temperament , eller sykdommer.

Oppdretters forventninger av valpekjøper: Trygg oppvekst med bra for og tilpasset aktiviteter etter alder. Hunden skal bo inne, være en av familien. Om d oppstår vanskeligheter må jeg kontaktes.

Kennel Honningrosa – Siri Marte Moseid og Ernst-Olaf Torjussen

Fylke: Agder.
Telefon: +4791530659/+4793231596.
E-post: honningrosa@gmail.com

Litt om oss: Vi er et lite oppdrett som legger vekt på at hundene sksl være en del av familien, og at våre valpekull vokser opp i et vanlig hjem med de lydene og opplevelsene som finnes i en vanlig familie. Vi ønsker å være et lite oppdrett med relativt mnge krav til de som skal kjøpe valp, krav som går på dyrevelferd og oppvekstmiljø.

Vi driver litt med utstilling, for å sikre at hundene er rasetypiske, og legger vekt på helseundersøkelser og jevnlig oppfølging. Ikke minst legger vi vekt på at hundene skal ha et godt gemytt som gjør hundene til gode familiehunder. Vi har i øyeblikket tre hunder, men to av dem er ferdige med avl.

Oppdretters prioriteringer i avl: Vi ønsker hannhunder som står greit til våre tisper i type, og vi undersøker alltid om hannene er helseundersøkt og har et godt gemytt. Vi ønsker kull med lav innavlsprosent, noe man kan se på våre kull. Vi ønsker en tett kontakt med valpekjøpere den første tiden, og står alltid tilgjengelige for kontakt videre i livet til hunden, om kjøper ønsker dette. Vi forlanger ikke at valpekjøpere skal delta i avl med hunden, men det er ønskelig med hannhundene.

Skal tispene brukes i avl, forventer vi at man gjør et grundig forarbeid. Vi vil da kunne veilede og komme med råd. Arbeid med preging og sosialisering av valpene vektlegges.

Oppdretters forventninger av valpekjøper: Vi ønsker hjem der hunden er en del av familien, og prioriteres som et familiemedlem. Vi forventer at de helseundersøkes på øyne og hofter, og at de forsikres. Vi forventer at valpekjøpere har en ordning for pass av hunden om begge er i fullt arbeid. Vi tenker at en Buhund skal aktiviseres på en eller flere måter. Vi forlanger ikke at hunden stilles ut, men ønsker at dette gjøres.

Alle våre valper får med seg en bok om et hundehold vi ønsker, ikke minst som en hjelp til de som kjøper sin første valp hos oss.

Vatnebygda’s kennel – Marianne Rønning

Fylke: Rogaland.
Telefon: +4797873582.
E-post: falsen5@hotmail.com

Litt om oss: Jeg heter Marianne og er oppvokst med hund og oppdrett av hund. Jeg har hatt buhund selv siden 2012 og hadde mitt første kull i 2014. Mine hunder er familiehunder og jeg bruker dem til utstilling, litt lydighet og blodspor. https://www.vatnebygdaskennel.com

Oppdretters prioriteringer i avl: Mine priorteringer i avl er godt lynne, god helse og lav innavl.

Oppdretters forventninger av valpekjøper: Valpekjøperene mine er familier som ønsker en allsidig brukshund og er aktive og lar hunden være en del av familien. Det er viktig at valpekjøper har god tid til hunden og følger den opp med trening og sosialisering.

Kennel Bjørstadmarka – Nina Sjøblom

Fylke: Møre og Romsdal.
Telefon: +4797021972.
E-post: nina-sjo@online.no

Litt om oss: Jeg har alltid vært lidenskapelig opptatt av dyr og spesielt hunder. Gleden var stor da min første rottweiler kom i hus i 2003. Samme år startet jeg også i Norske Redningershunder og var aktiv der til barn nr 3 meldte sin ankomst i 2016.

Høsten 2018 kom vår første buhund i hus. Både samboer og jeg jakter og vår Toya brukes på hjortejakt. Ganske tidlig kom ønsket om å være med å forvalte denne herlige, norske rasen om Toya viste seg å bli en frisk tispe med god mentalitet, noe hun er.

Oppdretters prioriteringer i avl: Mine prioriteringer som oppdretter er lav innavlsgrad, godt gemytt og helse. Videre er jeg opptatt av å øke variasjon og mangfold i avlsmateriale for å unngå matadoravl og også innavl.

I en sårbar rase med liten populasjonen som buhunden er det enda viktigere å tenke langsiktig og bærekraftig i sitt avlsarbeid.

Oppdretters forventninger av valpekjøper: Hos oss stilles det krav om at hundene skal øyelyses minst en gang og røntges etter fylte 12 måneder selv om hundene ikke skal ikke avl. Dette for å bidra med å øke statistikken for rasen og for at jeg som oppdretter skal vite om jeg bidrar med friske individ.

Videre forventer jeg at valpekjøper har lest seg godt opp på rasen og satt seg inn i hvilke ansvar det følger å skaffe seg hund. Hos oss vokser valpene opp inne hos oss og vil bli en del av vår familie. Dette forventes også av den nye familien. Jeg ønsker også tett kontakt med valpekjøper og bidrar mer enn gjerne med hjelp og råd.

Videre forventer jeg at hunden følges opp med vaksinasjoner og årlige helsesjekker gjennom hele livet og at hunden forsikres.

Torbjørn Gaasdalen og Mette Stangeby

Fylke: Vestfold Telemark.
Telefon: +4797097928.
E-post: torbjorngaasdalen@hotmail.com

Litt om oss: Driver buhundavl i det små.

Oppdretters prioriteringer i avl:
Godt temperament
Lav innavl
Unngå matadoravl
Helsesjekka foreldre

Oppdretters forventninger av valpekjøper:
Hunden skal være en av familien.
Hunden skal helsesjekkes på HD og øyelyses.
Kontakte oppdretter ved problemer.