Bilder sort buhund

Har du bilder du vil dele med andre, send de på e-post.
Oppgi navn på hund og fotograf.

Stella. Foto: Turid Gimmestad Hansen.