Arv og miljø

Når man skal velge valp fra en oppdretter er det viktig å stille spørsmål. Og velge en oppdretter som er opptatt av at det er en frisk og god avl. Still spørsmål om mor og fra, innavlsprosenten m.m.

Matadoravl og innavl
Matadoravl er en avlsmetode som beskriver gjentatt bruk av samme hann, som regel på grunn av popularitet. Matadoravl er en måte å begrense utavl på, der de fleste generasjoner blir mer eller mindre slekt med hverandre.

Innavl er paring av to individer som er i slekt. For å bevare og fortrinnsvis øke det genetiske mangfoldet i rasen, bør matadoravl og tett innavl unngås.

Et stort problem med innavl er innavlsdepresjon. Dette betyr økt sykdomsfrekvens, nedsatt livskraft, redusert holdbarhet og redusert fruktbarhet. Disse problemene oppstår på grunn av tap av egenskaper på grunn av økt antall like gener i genparene.

Hundens genetikk (Skien hundeskole)

Innavl – linjeavl – matadoravl (hunden.no)

Innavlsgrad (nkk.no)

Aninova

Biotail

Avler fram sykdom og lidelse

Hvor går grensen?

Øyelysing