Oppdrettere

Oppdrettere er viktig i arbeidet med å bevare Norsk buhund som er sunn rase.