Omplassering

Her er det en oversikt over hunder som er under omplassering.

Fyll ut eget skjema for registrering av hunden som skal omplasseres.


OBS! Hvis du er interessert, ta kontakt eier direkte. Kontaktinfo. finner du i teksten om hunden!